Change Der Contact information

Address: Taiwan No. 788, Xixianghe Line, Zhangde County, Taiwan 50743
E-mail: cd@cdfp.com.tw
Tel: +886-4-7588168

Hailiang Contact information

Address: No. 68, Anli, Gaochun Industrial Zone, Nanyu Town, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province
E-mail: cd@changder.cn
Tel: +86-59122818208